Terapia rodzinna

Terapia pary czy małżeńska w ujęciu systemowym(jakie preferuję) jest sytuacją dobrowolną i wymaga współpracy  zainteresowanych. Pozytywne zmiany w parze  są możliwe wówczas, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą obu stron. Terapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli.
Podczas terapii pary/małżeńskiej nie pracuję indywidualnie z jedną osobą, tzn. spotykam się z  parami. 
Generalnie terapia pary polega na ulepszeniu procesu komunikacji w związku, między partnerami, co bardzo pozytywnie wpływa na relacje w całym systemie rodzinnym i często jest początkiem terapii indywidualnej.

Psychoterapia pary w ujęciu systemowym to 8-10 sesji z parą, które trwają 1,5 godz. Jest to terapia krótkoterminowa