Psychoterapia uzależnień

Podstawowym celem terapii uzależnienia jest zwiększenie zdolności do   usuwania zaburzeń i problemów osobistych, a także rozwijanie zdolności do zdrowego życia.
Uświadomienie sobie strat  pozwoli  budować poczucie sprawstwa. Umiejętności wchodzenia w relacje, dopuszczanie bliskości i zaufania a przede wszystkim budowania kontaktów będzie owocowało obniżeniem lęku w sytuacjach społecznych. Umiejętność planowania i organizowania sobie czasu, ustalanie priorytetów, dzielenie spraw  na już do załatwienia i potem, znacznie uporządkują życie pacjenta. Dostrzeżenie konkretnych celów spowoduje zwiększenie motywacji do działania
Celem  terapii jest aby pacjent:
•        Odnalazł własną  motywację do leczenia i zmiany
•        Rozpoczął proces budowania  nowego świadomego życia.
•        Nauczył się  rozpoznawania głodu w uzależnieniu i radzenia sobie z nim
•        Nabył wiedzę o nawrotach w uzależnieniu
•        Umiał utrzymać abstynencję od środków psychoaktywnych
•         uznawanie własnego uzależnienia i powstrzymywanie się od picia
•         Spowodowanie aby pacjent zobaczył związek miedzy problemami w  swoim życiu a piciem
•         Nauczenie pacjenta umiejętności interpersonalnych zadaniowych (  24 godziny,  HALT)
•         uczenie rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami
•         rozwijane umiejętności życiowych pacjenta
•         rozwiązywanie problemów osobistych
•         budowanie realistycznego obrazu siebie i integracja JA
•         zmiana tendencji autodestrukcyjnych
•         zmiana destrukcyjnych form relacji z otoczeniem
 PODSTAWOWE PROCEDURY STOSOWANE W LECZENIU
•         Oddziaływania edukacyjne
•         Psychoterapia indywidualna
•         Psychoterapia grupowa