O mnie

Julita Szkudlarek
 certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
nr certyfikatu sp/0842/2013
 Jestem uprawniona do zbierania informacji na temat używania przez 
oskarżonego środków odurzających, środków psychotropowych
lub środków zastępczych na zlecenie sądu lub prokuratury
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-narkomanii
(ewidencja specjalistów - Ministerstwo Sprawiedliwości)
 
Studia magisterskie
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny 
socjologia 

Studia podyplomowe
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Specjalista Terapii Uzależnień (studia kwalifikacyjne - akredytowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii)
Specjalistyczne 3-letnie szkolenie w zakresie certyfikacji psychoterapii uzależnień

Kursy i szkolenia:

BUSINESS COMMUNICATION GROUP SP. Z O.O. szkolenie "Nie pozwól się okłamywać. Sztuka demaskowania kłamstwa."(2007)
OŚRODEK TWÓRCZEJ INTERWENCJI, Kraków - "Zadania i kompetencje komisji rozwiązywania problemów alkoholowych"(2007)
TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII " Praca z osobą uzależnioną"(2007)
CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM "Dojrzali konsumenci narkotyków" Kraków 2010
Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień "Stawka większa niż ....życie - 3 bis - program szkoleniowy dla terapeutów uzależnień" - w ramach podnoszenia kwalifikacji w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i pracoholizmu.
Bielsko - Biała 2013
"Szkoła Terapeutów Uzależnień - zastosowanie różnych technik psychoterapii w terapii osób "uzależnionych" (280h pracy warsztatowej)- szkolenie specjalistyczne doskonalące warsztat pracy dla specjalistów psychoterapii uzależnień. Poznań 2015/2016
Specjalistyczne szkolenie "Uzależnienia behawioralne - program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień". (67 h pracy warsztatowej) - uzależnienie od seksu, hiperseksualność, pracoholizm, hazard, uzależnienie od nowych technologii. Poznań 2016
Certyfikat uprawniający do prowadzenia indywidualnej terapii dla użytkowników konopii - CANDIS
Warszawa  2016


Z osobami uzależnionionymi pracuję od 2005 roku, zarówno w gabinecie prywatnym jak i w projektach. 

Ponadto jestem współzałożycielką fundacji "ALTERNATYWA", która zajmuje się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom. W fundacji zajuję się tworzeniem programów oraz  pracą z i na rzecz osób dotkniętych uzależnieniami takimi jak: hazard; narkomania, lekomania, alkoholizm etc.

Zapraszam do współpracy